Koncert w Polsce [2017]
coldplay_2017_pl_poster_69x99cmspad_ver10_belka_ver3

 

Live Nation zaprasza na koncert grupy Coldplay. Jeden z najważniejszych współczesnych zespołów zagra 18 czerwca 2017 roku na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie!

Od marca tego roku A Head Full Of Dreams Tour zachwycała publiczność w Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych i Europie, w tym podczas czterech wyprzedanych koncertów w Londynie na Wembley Stadium. Na show stworzone przez zespół oraz  uznanych scenografów (Misty Buckley i Paul Normandale) sprzedano dotychczas ponad 2,5 miliona biletów. Trasa zawita w grudniu do Australii i Nowej Zelandii.

Sprzedaż albumu A Head Full Of Dreams, który ukazał się w grudniu 2015 roku, przekroczyła 4 miliony kopii. Zawarte na krążku piosenki Adventure Of A Lifetime, Hymn For The Weekend oraz Up&Up mają już łącznie ponad bilion wyświetleń na YouTubie. Światło dzienne ujrzał właśnie czwarty, tytułowy singiel. W ubiegłym tygodniu zespół został nominowany do nagrody MTV EMAs aż w czterech kategoriach, m.in. w Best Live Act. [Live Nation]

Miejsce wydarzenia PGE Stadion Narodowy

Jak dojechać:

Oficjalny spot promujący:

Ważne Informacje:

Bilety

 

Sprzedaż biletów rusza 07.10.2016 od 10:00 (PRZEDSPRZEDAŻ (porady przy zakupie) od 05.10 – 06.10.2016 do 20:00)

UWAŻAJ NA OSZUSTÓW! Kupuj tylko u: Live NationTicketmaster [PRZEDSPRZEDAŻ]Eventim

Ceny i opisy biletów:

199PLN – Trybuny G (górne – nienumerowane)

309PLN – Trybuny D (dolne)

379PLN – Trybuny Premium (najlepsza widoczność)

299PLN – Płyta

499PLN – Płyta Early Entrance (wcześniejsze wejście)

bez-tytul

Pakiety VIP:

852PLN – Hot Ticket

INFO (kliknij)

Hot Tickets zawiera:

Miejsce siedzące w najwyższej kategorii cenowej na koncert Coldplay.

Podczas koncertu kupujący otrzyma:
– Ekskluzywny gadżet z trasy koncertowej Coldplay,
– Pamiątkowy laminat oraz smycz,
– Wyznaczone wejście wraz z pracownikami eventu.

Cena biletu: 852 zł (zawiera miejsce siedzące w na trybunie premium – 379 zł)
Ograniczenia wiekowe: osoby poniżej 16 lat muszą być pod opieką osoby dorosłej.

Uprzejmie informujemy, iż godzina wejścia na płytę i rozpoczęcia koncertu, podana na bilecie lub potwierdzeniu mailowym, może różnić się od czasu podanego w pakiecie HOT TICKET. Harmonogram koncertu zostanie ogłoszony z tygodniowym wyprzedzeniem. Bilety zostaną wysłane przez sprzedawcę, natomiast gadżety będą do odbioru podczas koncertu.

Pakiety nie podlegają zwrotowi lub wymianie. Zwroty nie będą uznawane chyba, że koncert zostanie odwołany przez organizatora. Zmiana danych uczestnika nie będzie możliwa. Gadżet i pamiątkowy laminat będą rozdawane podczas koncertu. Zaznaczamy, iż laminat nie upoważnia do wejścia za kulisy imprezy.

Hospitality:

959PLN – GA (płyta)

1039PLN – Trybuny

INFO (kliknij)

coldplay-pl-655x1024

Ticketmaster PLATINUM

Ticketmaster Platinum to oferta zakupu najlepszych dostępnych miejsc na koncert, bezpośrednio od artysty. Ceny biletów Platinum opierają się na aktualnym zainteresowaniu koncertem. Ich celem jest dostarczenie fanom bezpiecznego dostępu do najlepszej możliwej oferty, jednocześnie zapewniając artyście oraz organizatorowi i obsłudze najlepsze dopasowanie ceny biletów do wartości wydarzenia.

Ceny biletów Ticketmaster Platinum:

1137PLN – Trybuny Premium

897PLN – Płyta

1497PLN – Płyta Early Entrance

 

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNI:

Live Nation: Na wszystkich naszych imprezach planujemy specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeśli na mapie poszczególnej imprezy nie zaznaczyliśmy takich miejsc prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr 022/646 06 49, z chęcią wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Na większość imprez bilety można zamawiać poprzez niepełnosprawni@eventim.pl . Zarówno osoba poruszająca się na wózku a jak i opiekun zobowiązani są do posiadania własnego biletu. Staramy się by w miarę możliwości były to bilety z najtańszej kategorii cenowej.

Prosimy wziąć pod uwagę, iż w sektorach dla niepełnosprawnych nie będą zapewnione miejsca siedzące więc osoby poruszające się o kulach proszone są o zakup biletu na trybunę.

———————————————————————-

wzór biletu FAN TICKET Eventim

10-16-12 • v21
Regulamin imprezy
Regulamin Uczestnictwa w Imprezie

Data: 10-03-16

 

1.      Postanowienia ogólne

1.1    Niniejszy regulamin (“Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Live Nation Sp. z o.o. (“Organizator”) oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.

 

2.      Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

2.1    Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2    Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

2.3    Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy supportującego, posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.

2.4    W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu koncertu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 2.3 powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.

3.      Bezpieczeństwo imprezy

3.1    Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

(a)   Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

(b)   W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

(c)   Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

(d)   W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opiewa bilet.

3.2    Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video jest zabronione. Organizator zapewnia możliwość złożenia wymienionego sprzętu w depozycie za opłatą w wysokości 50 zł.

3.3    Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy plecaków i korzystanie w trakcie imprezy ze wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

 

4.      Postanowienia dodatkowe

4.1    Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

4.2    Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.

4.3    Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.

4.4    Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

4.5    Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu posiadaczowi unieważnionego biletu ceny na nim wydrukowanej, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej wysokości kosztów obsługi. Zwrotowi nie podlegają koszty obsługi związane z zakupem biletu. Uzyskanie zwrotu wartości biletu, bez kosztów obsługi jest możliwe po przedstawieniu Organizatorowi pisemnego wniosku z wyjaśnieniem okoliczności sprawy wraz z unieważnionym biletem i dowodem jego zakupu. Organizator zastrzega jednak, że będzie przeciwdziałał zorganizowanym próbom działania niezgodnego z prawem opisanego w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu. W konsekwencji zakup kilkudziesięciu biletów w celu uzyskania korzyści majątkowej związanej z odsprzedażą, próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji może skutkować unieważnieniem biletu bez prawa do zwrotu ceny biletu, a także odpowiedzialnością karną opisaną w art. 133 Kodeksu wykroczeń.

4.6    Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.
źródło Live Nation PolskaPytania i odpowiedzi

Czy mogę wziąć ze sobą na koncert napoje? / Can I bring drinks to the concert?

rozwiń

Możesz wnieść napoje bezalkoholowe do 0,5 litra w oryginalnie zamkniętym plastikowym opakowaniu. Na terenie koncertu znajdują się stoiska gastronomiczne z szerokim wyborem napojów i jedzenia, na których będzie można dokonać zakupu.

Can I bring drinks to the concert?

You can bring soft drinks up to 0.5 liters in the original sealed plastic bottle. At the concert will be catering stands with a wide selection of drinks and food where you will be able to make a purchase.

Czy na koncert należy udać się z dużym wyprzedzeniem czasowym? / How long before the concert should I arrive at the venue?

rozwiń

Prosimy o przybycie na teren koncertu z odpowiednim wyprzedzeniem. Godzina podana na bilecie jest godziną otwarcia bram a nie rozpoczęcia koncertu.

How long before the concert should I arrive at the venue?

Arrive at the venue properly earlier. The time given on the ticket is the time of opening doors, not the beginning of the concert.

Czy należy zabrać ze sobą na koncert dokumenty potwierdzające tożsamość? / Should I take my ID to a concert?

rozwiń

Tak. Szczególnie prosimy o zabranie dokumentu osoby, które zamierzają odebrać swój bilet w kasie lub zakupić alkohol na terenie imprezy (jeśli dana impreza przewiduje taką możliwość).

Should I take my ID to a concert?

Yes. Everyone should take the ID to a concert, especially people who want to pick up their tickets before the show or who want to buy alcoholic drinks at the event (of course if there is such a possibility).

Nie mogę być na koncercie, czy mogę zwrócić bilet? / I can’t be at the event, can I return my ticket?

rozwiń

Niestety, zwroty ani wymiana biletu nie są możliwe.
Nie dotyczy to jedynie przypadków, kiedy koncert został odwołany.
Czasami koncert zostaje również przełożony na inną datę, jednak zwrot biletu możliwy jest jedynie wtedy, gdy taka informacja znajdzie się na naszej stronie internetowej.
Pamiętaj, ewentualne zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonania zakupu. Podstawą do zwrotu jest paragon oraz oryginał biletu, który należy przekazać przy zwrocie należności.

I can’t be at the event, can I return my ticket?

Unfortunately, we cannot accept returns and exchanges tickets unless the event has been cancelled or rescheduled. That kind of information will be posted on our website. Remember, potential returns are accepted only in the place of purchase, based on a bill of sale and an original ticket.

Jaka jest Wasza polityka zwrotu biletów w przypadku odwołania przełożenia lub istotnej zmiany w programie koncertu? / What is your return policy in case of cancellation, postponement or a significant change in the event?

rozwiń

W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, możesz zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał.
W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.
W przypadku odwołania imprezy, możesz zwrócić bilet w miejscu jego zakupu, na podstawie paragonu.
Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

What is your return policy in case of cancellation, postponement or a significant change in the event?

In case of cancellation, postponement or a significant change in the event you can return your ticket and get refund full price of it.

In case of significant change during the event, ticket owner will get relevant part of the total price of ticket.

In case of cancellation of the event, refunds are always available in point of purchase based on a bill of sale.

In other cases tickets are not refundable.

Czy mogę wyjść z koncertu i wrócić na ten sam bilet? / Can I leave the event and re-enter?

rozwiń

Nie. Bilet jest jednorazowego wstępu zatem gdy już go raz zeskakujemy nie ma możliwości byś mógł/mogła wrócić na ten sam bilet. Wychodzenie “na chwilę” zakłóca porządek i przedłuża wpuszczanie publiczności.

Can I leave the event and re-enter?

There’s no possibility of re-entering on the same ticket after leaving the venue

Czy będą wydzielone sektory dla osób niepełnosprawnych? / Will there be special sections for disabled customers?

rozwiń

Na wszystkich naszych imprezach planujemy specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeśli na mapie poszczególnej imprezy nie zaznaczyliśmy takich miejsc prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr 022/646 06 49, z chęcią wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Na większość imprez bilety można zamawiać poprzez niepełnosprawni@eventim.pl (lub osoba musi pierwsze założyć konto na ticketmaster.pl, a następnie przesłać zapytanie na info@ticketmaster.pl i tutaj już dalszym procesem zajmie się osoba z działu Obsługi Klienta). Zarówno osoba poruszająca się na wózku a jak i opiekun zobowiązani są do posiadania własnego biletu. Staramy się by w miarę możliwości były to bilety z najtańszej kategorii cenowej.

Prosimy wziąć pod uwagę, iż w sektorach dla niepełnosprawnych nie będą zapewnione miejsca siedzące więc osoby poruszające się o kulach proszone są o zakup biletu na trybunę.

Will there be special sections for disabled customers?

Tickets for disabled customers moving on wheelchair are available for every event. If we don’t mark sections for disabled customers on seating map, please contact us on telephone number 22 646 06 49. We will try to clear up any doubts. For most of the events, you can order tickets by sending an e-mail to niepełnosprawni@eventim.pl. Both the person moving on a wheelchair and a carer are obliged to have own tickets. If it’s possible, we try to provide disabled customers with the tickets from the cheapest price category.

Czy na terenie imprezy mogę płacić kartą ? / Can I pay by credit card at the event?

rozwiń

Nie. Zakupów można dokonać jedynie za gotówkę. Na terenie hal zazwyczaj nie ma bankomatów, prosimy więc o zaopatrzenie się w gotówkę.

Can I pay by credit card at the event?

No. At the event you can pay only with cash. In venues there are usually no cashpoints, so please get cash with you.

Czy na terenie imprezy będę mógł/mogła zakupić gadżety/koszulki związane z imprezą? / Will I be able to buy merchandise on event?

rozwiń

Zazwyczaj tak. Często Artysta oferuje produkty z oficjalnego merchandisingu. Zakupy odbywają się wyłącznie za gotówkę.

Will I be able to buy merchandise on event?

Usually there is a possibility to buy merchandise on our events and purchases are only for cash.

Czy zamiast dowodu osobistego mogę zabrać inny dokument potwierdzający moją tożsamość? / Instead of an ID card can I take another document confirming my identity?

rozwiń

Tak. Jeśli nie posiadasz dowodu osobistego, możesz go zastąpić innym ważnym dokumentem ze zdjęciem np. legitymacją lub paszportem.

Instead of an ID card can I take another document confirming my identity?

Yes, if you don’t have ID card you can take any other document confirming your identity like passport.

Jeśli koncert został odwołany, czy muszę zwrócić bilet, by otrzymać zwrot kosztów? / If concert is cancelled, do I have to return a ticket to get refund?

rozwiń

Tak. Jedynie dowód zakupu wraz z oryginalnym blankietem biletowym jest podstawą do zwrotu należności w przypadku odwołania lub przełożenia koncertu.

If concert is cancelled, do I have to return a ticket to get refund?

Yes. Only the proof of purchase with the original ticket are basis for a refund in case of cancellation or postponement of the concert.

Co zrobić jeśli mam problem ze swoim miejscem? / What to do if I have a problem with my seat?

rozwiń

Znajdź najbliższego pracownika ochrony i poproś go o wskazanie pracownika firmy Live Nation (w oznakowanych fluorescencyjnych kamizelkach). Jesteśmy na miejscu by Ci pomóc!

What to do if I have a problem with my seat?

Find a security guard and ask him to identify the employee of Live Nation (in labeled fluorescent vests). We’re here to help you!

Czy na terenie imprezy będzie depozyt? / Will there be a deposit at the event?

rozwiń

Tak. Wszystko czego nie wolno wnieść na teren koncertu będzie można zostawić w specjalnie przygotowanym depozycie i odebrać po opuszczeniu imprezy. Koszt depozytu to 50 pln. Kwota depozytu nie podlega zwrotowi.

Will there be a deposit at the event?

Yes, everything that you can’t bring in to the event, you will be able to leave in deposit and take it back after the show. Deposit cost 50 PLN and it is not refundable.

Czy mogę wymienić swój bilet na lepsze miejsca, jeśli już dokonałem zakupu? / I have previously bought tickets but I would like to exchange them for better seats, is it possible?

rozwiń

Standardowo jeśli jest taka możliwość staramy się wymienić bilety w tej samej lub droższej kategorii cenowej. Niestety nie zawsze możemy to zagwarantować, dlatego każdorazowo w takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Eventim.

I have previously bought tickets but I would like to exchange them for better seats, is it possible?

Normally, if it is possible, we try to change tickets for the same or more expensive category. Unfortunately, we can not always guarantee this, so please contact Eventim.

Czy mogę samodzielnie wybrać miejsce siedzące? / Can I choose seats by myself?

[toggle title="rozwiń"]

Tak, możesz samodzielnie wybrać miejsca z mapy obiektu. By użyć tej metody zainstaluj bezpłatnie Javę na swoim komputerze ( http://www.java.com/pl/ ) i upewnij się, że Twoja przeglądarka nie ma zablokowanych wyskakujących okien, tzw. ‘pop-up’ów’.Kliknij na rysunek ‘Mapa obiektu’, wybierz interesujący Cię obszar – zobaczysz mapę szczegółową. Kolor miejsca na mapie odpowiada właściwej kategorii cenowej opisanej w legendzie. Kolor szary oznacza, iż miejsca są niedostępne. Po wybraniu miejsca zostaną one dodane do listy miejsc pod głównym oknem. Możesz usunąć miejsca z listy klikając krzyżyk. Kliknij ‘Dodaj bilety do koszyka’

 

Can I choose seats by myself?

Yes, you can choose seats on seating plan by yourself. To use this option, make sure you have JAVA installed on your computer. Click on ‘Seating Map’ and choose favorable area- you will see detailed map. Color of places on the map is related with certain price category described in the legend. Grey seats are not available. After choosing your seats, they will be added to your cart.

Jak działa przedsprzedaż? / What is presale?

rozwiń

Na niektóre koncerty, LiveNation.pl jest w stanie zaoferować przedsprzedaż biletów. Najczęściej, aby z niej skorzystać powinieneś zalogować/zarejestrować się na stronie LiveNation.pl
W przypadku dużych koncertów oferujemy eksluzywne przedsprzedaże nawet na miesiąc przed wprowadzeniem biletów do sprzedaży ogólnej!
Zarezerwowanie/zakupienie biletu w przedsprzedaży gwarantuje Ci najlepsze możliwe miejsca.
Pamiętaj! Przedsprzedaż gwarantuje Ci uprzywilejowane miejsce na koncercie, jednak nie jesteśmy w stanie wysłać do Ciebie biletu, zanim nie pojawi się on w ogólnodostępnej sprzedaży.

W przypadku przedsprzedaży okres oczekiwania na przesyłkę z biletami może się zatem wydłużyć!

What is presale?

At some concerts LiveNation.pl offers presale. Generally, to take this opportunity and buy tickets you should be signed up on LiveNation.pl. For large events we offer exclusive presale even a month before the general sale. Booking/purchasing ticket guarantees you the best seats.

Remember! Presale guarantees you privileged seats, but we are unable to send your tickets before they get to general sale. In case of presale, waiting period may be extended.

Jak wysyłane będą moje bilety i jakie są koszty przesyłki ? / How can I receive my tickets and how much does it costs?

rozwiń

W zależności od imprezy dostępne są następujące metody doręczenia:

– krajowy priorytetowy list polecony – 9 pln

– zagraniczny priorytetowy list polecony – 25 pln

– przesyłka kurierska krajowa – 19,90 pln

– przesyłka kurierska Europa – 130 pln

– przesyłka kurierska Świat – 180 pln

– odbiór w punkcie Eventim, Warszawa, Al. Jerozolimskie 25 – 0 pln

– odbiór przed imprezą – 0 pln

– bilet elektroniczny ( jeśli jest dostępny dla danej imprezy) – 0 pln

Dla wybranych imprez dostępna jest opcja wydrukowania biletu elektronicznego w domu, na zwykłej drukarce. Po prawidłowym dokonaniu płatności możesz od razu wydrukować swoje bilety lub możesz w dowolnym momencie sprawdzić swoje zamówienie i wydrukować bilety w sekcji Moje Konto/ Moje Zamówienia.

How can I receive my tickets and how much does it costs?

You have the possibility to choose from the following delivery/pick up methods:

– International registered letter  – 25 PLN

– Courier delivery Europe 130 PLN

– Courier delivery – World 180 PLN

– personal pick-up at Eventim Center Warsaw, Al. Jerozolimskie 25 – 0 PLN

– pick-up at the venue/evening box office – 0 pln

– electronic print@home ticket – 0 pln

Jak mogę zapłacić za bilet na stronie internetowej? / How can I pay for tickets on website?

rozwiń

Pełna instrukcja obsługi sklepu internetowego punkt po punkcie znajduje się na naszej stronie internetowej, na dole strony w zakładce “Jak kupić bilet” http://www.livenation.pl/buywithconfidence Dostępna jest płatność kartą kredytową (VISA, Mastercard) oraz przelewy online poprzez system płatności Dotpay. Obecnie dostepne przelewy to: mBank, Multibank, Płace z Inteligo, Przelew24 (BZWBK), Pekao24, Millennium Bank, Kredyt Bank, Lukas Bank, iPKO (PKO BP), Invest Bank, BGZ).
Po dokonaniu rezerwacji, zobaczysz duży przycisk z logo “dotpay” na górze strony z potwierdzeniem. Kliknij ten przycisk i sfinalizuj płatność na stronie Dotpay natychmiast, ponieważ link do płatności zniknie po wyjściu ze strony.
Jeśli płatność nie zostanie wykonana od razu, Twoja rezerwacja wygaśnie, a bilety nie zostaną zamówione.

How can I pay for tickets on website?

If you live outside Poland, here’s guide to order tickets online for concerts in Poland: http://www.livenation.pl/buywithconfidence

(Click link above and change language to English)

Jak mogę sprawdzić status swojego zamówienia? / How can I check the status of my order?

rozwiń

Skontaktuj się z firmą Eventim, która w naszym imieniu zajmuje się obsługą sprzedaży internetowej. Telefon 022/590 69 15. Przygotuj numer zamówienia, który znajdziesz w mailu potwierdzającym zakup.

How can I check the status of my order?

Contact the Eventim office, which distribute our tickets online. Phone number +48 22 591 83 83. Please prepare your order number.

źródło Live Nation Polska

 

Masz więcej pytań? Dołącz do grupy dyskusyjnej:
Support
Tove Lo

Ebbe Tove Elsa Nilsson (ur. 29 października 1987 w Sztokholmie) – szwedzka piosenkarka i autorka tekstów pochodząca ze Sztokholmu. Popularność osiągnęła w 2014 r. wydając singel Habits.

W środowisku mainstreamowym sukces osiągnęła gdy światło dzienne ujrzała zremiksowana przez hip-hopowego producenta Hippie Sabotage wersja utworu Habits zatytułowana Stay High.

Piosenka dotarła do wysokich miejsc na listach przebojów w wielu państwach. 24 września 2014 premierę miał pierwszy album wokalistki Queen of The Clouds, a 28 października 2016 drugi album Lady Woods.

W 2014 supportowała Kate Perry, a w 2016 Maroon 5.

Informacje:

 

Lyves

Jest to projekt muzyczny założony przez Francescę Bergami (wokalistka, autorka tekstów, producent).

Młoda artystka krwi włoskiej oraz australijskiej wychowywała się w Portugalii. Przeprowadziła się do Londynu gdzie studiowała psychologię.

Porzuciła pracę i przeniosła się do Włoszech gdzie w pełni zajęła się tworzeniem muzyki.

20 stycznia 2017 wydała EPkę Like Water.

Informacje:

Bezpieczeństwo

Organizator koncertu Coldplay w Polsce – Live Nation Polska wystosował specjalny komunikat w związku z tragedią, która miała miejsce w Manchesterze po koncercie Ariany Grande

 

Jesteśmy głęboko zasmuceni bezsensowną tragedią w Manchesterze, a nasze serca i myśli są z tymi, których dotknęło to tragiczne zdarzenie.
Bezpieczeństwo oraz ochrona widzów podczas wydarzeń i na obiektach koncertowych jest naszym najwyższym priorytetem. Aktywnie współpracujemy ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo podczas naszych kolejnych imprez.
Na tę chwilę wszystkie nasze koncerty odbędą się zgodnie z planem, chociaż w dalszym ciągu czekamy na informac je dotyczące występów Ariany Grande zaplanowanych obecnie na 31 maja i 1 czerwca w Łodzi.
Prosimy fanów uczestniczących w koncertach o nieprzynoszenie toreb przekraczających format A4 oraz o wcześniejsze przybycie na teren imprezy, w celu usprawnienia wchodzenia i wychodzenia z obiektu koncertowego.
Apelujemy o dbanie o siebie nawzajem, o zwracanie uwagi na wszystko, co wydaje się podejrzane, niewzbudzanie paniki i nietworzenie niebezpiecznych sytuacji.
Obecność Policji i ochrony jest standardową procedurą na wszystkich koncertach. Służby te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, udzielenie wsparcia i pomocy wszystkim fanom“.

 

ENGLISH

We are deeply saddened by the senseless tragedy in Manchester and our hearts and thoughts are with those impacted by this devastating incident.
The safety and security of fans at events and venues is our highest priority and we are actively liaising with the relevant authorities ahead of all upcoming events.
At this time, all of our shows are going ahead as planned, although we await specific information with regard to the Ariana Grande shows currently scheduled for Lodz on May 31 and June 1.
We ask that people attending shows not bring any bags bigger than A4 size, and assist us by turning up with plenty of time to spare and help make entering and exiting the arena go as smoothly as possible.
We also encourage everyone to look after each other, watch for anything that may be of concern and avoid creating panic and unsafe situations.
Visible Police and security are standard procedure for all events, and they are there for the safety, support and assistance of all fans

 

 

————–

My ogromnie wierzymy, że Polska jest bezpiecznym krajem i nigdy nie dojdzie do tego typu zdarzeń.
Strona wykorzystuje pliki cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

ok, nie pokazuj tego więcej