Pytania i odpowiedzi

Czy mogę wziąć ze sobą na koncert napoje? / Can I bring drinks to the concert?

rozwiń

Możesz wnieść napoje bezalkoholowe do 0,5 litra w oryginalnie zamkniętym plastikowym opakowaniu. Na terenie koncertu znajdują się stoiska gastronomiczne z szerokim wyborem napojów i jedzenia, na których będzie można dokonać zakupu.

Can I bring drinks to the concert?

You can bring soft drinks up to 0.5 liters in the original sealed plastic bottle. At the concert will be catering stands with a wide selection of drinks and food where you will be able to make a purchase.

Czy na koncert należy udać się z dużym wyprzedzeniem czasowym? / How long before the concert should I arrive at the venue?

rozwiń

Prosimy o przybycie na teren koncertu z odpowiednim wyprzedzeniem. Godzina podana na bilecie jest godziną otwarcia bram a nie rozpoczęcia koncertu.

How long before the concert should I arrive at the venue?

Arrive at the venue properly earlier. The time given on the ticket is the time of opening doors, not the beginning of the concert.

Czy należy zabrać ze sobą na koncert dokumenty potwierdzające tożsamość? / Should I take my ID to a concert?

rozwiń

Tak. Szczególnie prosimy o zabranie dokumentu osoby, które zamierzają odebrać swój bilet w kasie lub zakupić alkohol na terenie imprezy (jeśli dana impreza przewiduje taką możliwość).

Should I take my ID to a concert?

Yes. Everyone should take the ID to a concert, especially people who want to pick up their tickets before the show or who want to buy alcoholic drinks at the event (of course if there is such a possibility).

Nie mogę być na koncercie, czy mogę zwrócić bilet? / I can’t be at the event, can I return my ticket?

rozwiń

Niestety, zwroty ani wymiana biletu nie są możliwe.
Nie dotyczy to jedynie przypadków, kiedy koncert został odwołany.
Czasami koncert zostaje również przełożony na inną datę, jednak zwrot biletu możliwy jest jedynie wtedy, gdy taka informacja znajdzie się na naszej stronie internetowej.
Pamiętaj, ewentualne zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonania zakupu. Podstawą do zwrotu jest paragon oraz oryginał biletu, który należy przekazać przy zwrocie należności.

I can’t be at the event, can I return my ticket?

Unfortunately, we cannot accept returns and exchanges tickets unless the event has been cancelled or rescheduled. That kind of information will be posted on our website. Remember, potential returns are accepted only in the place of purchase, based on a bill of sale and an original ticket.

Jaka jest Wasza polityka zwrotu biletów w przypadku odwołania przełożenia lub istotnej zmiany w programie koncertu? / What is your return policy in case of cancellation, postponement or a significant change in the event?

rozwiń

W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, możesz zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał.
W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.
W przypadku odwołania imprezy, możesz zwrócić bilet w miejscu jego zakupu, na podstawie paragonu.
Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

What is your return policy in case of cancellation, postponement or a significant change in the event?

In case of cancellation, postponement or a significant change in the event you can return your ticket and get refund full price of it.

In case of significant change during the event, ticket owner will get relevant part of the total price of ticket.

In case of cancellation of the event, refunds are always available in point of purchase based on a bill of sale.

In other cases tickets are not refundable.

Czy mogę wyjść z koncertu i wrócić na ten sam bilet? / Can I leave the event and re-enter?

rozwiń

Nie. Bilet jest jednorazowego wstępu zatem gdy już go raz zeskakujemy nie ma możliwości byś mógł/mogła wrócić na ten sam bilet. Wychodzenie “na chwilę” zakłóca porządek i przedłuża wpuszczanie publiczności.

Can I leave the event and re-enter?

There’s no possibility of re-entering on the same ticket after leaving the venue

Czy będą wydzielone sektory dla osób niepełnosprawnych? / Will there be special sections for disabled customers?

rozwiń

Na wszystkich naszych imprezach planujemy specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeśli na mapie poszczególnej imprezy nie zaznaczyliśmy takich miejsc prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr 022/646 06 49, z chęcią wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Na większość imprez bilety można zamawiać poprzez niepełnosprawni@eventim.pl (lub osoba musi pierwsze założyć konto na ticketmaster.pl, a następnie przesłać zapytanie na info@ticketmaster.pl i tutaj już dalszym procesem zajmie się osoba z działu Obsługi Klienta). Zarówno osoba poruszająca się na wózku a jak i opiekun zobowiązani są do posiadania własnego biletu. Staramy się by w miarę możliwości były to bilety z najtańszej kategorii cenowej.

Prosimy wziąć pod uwagę, iż w sektorach dla niepełnosprawnych nie będą zapewnione miejsca siedzące więc osoby poruszające się o kulach proszone są o zakup biletu na trybunę.

Will there be special sections for disabled customers?

Tickets for disabled customers moving on wheelchair are available for every event. If we don’t mark sections for disabled customers on seating map, please contact us on telephone number 22 646 06 49. We will try to clear up any doubts. For most of the events, you can order tickets by sending an e-mail to niepełnosprawni@eventim.pl. Both the person moving on a wheelchair and a carer are obliged to have own tickets. If it’s possible, we try to provide disabled customers with the tickets from the cheapest price category.

Czy na terenie imprezy mogę płacić kartą ? / Can I pay by credit card at the event?

rozwiń

Nie. Zakupów można dokonać jedynie za gotówkę. Na terenie hal zazwyczaj nie ma bankomatów, prosimy więc o zaopatrzenie się w gotówkę.

Can I pay by credit card at the event?

No. At the event you can pay only with cash. In venues there are usually no cashpoints, so please get cash with you.

Czy na terenie imprezy będę mógł/mogła zakupić gadżety/koszulki związane z imprezą? / Will I be able to buy merchandise on event?

rozwiń

Zazwyczaj tak. Często Artysta oferuje produkty z oficjalnego merchandisingu. Zakupy odbywają się wyłącznie za gotówkę.

Will I be able to buy merchandise on event?

Usually there is a possibility to buy merchandise on our events and purchases are only for cash.

Czy zamiast dowodu osobistego mogę zabrać inny dokument potwierdzający moją tożsamość? / Instead of an ID card can I take another document confirming my identity?

rozwiń

Tak. Jeśli nie posiadasz dowodu osobistego, możesz go zastąpić innym ważnym dokumentem ze zdjęciem np. legitymacją lub paszportem.

Instead of an ID card can I take another document confirming my identity?

Yes, if you don’t have ID card you can take any other document confirming your identity like passport.

Jeśli koncert został odwołany, czy muszę zwrócić bilet, by otrzymać zwrot kosztów? / If concert is cancelled, do I have to return a ticket to get refund?

rozwiń

Tak. Jedynie dowód zakupu wraz z oryginalnym blankietem biletowym jest podstawą do zwrotu należności w przypadku odwołania lub przełożenia koncertu.

If concert is cancelled, do I have to return a ticket to get refund?

Yes. Only the proof of purchase with the original ticket are basis for a refund in case of cancellation or postponement of the concert.

Co zrobić jeśli mam problem ze swoim miejscem? / What to do if I have a problem with my seat?

rozwiń

Znajdź najbliższego pracownika ochrony i poproś go o wskazanie pracownika firmy Live Nation (w oznakowanych fluorescencyjnych kamizelkach). Jesteśmy na miejscu by Ci pomóc!

What to do if I have a problem with my seat?

Find a security guard and ask him to identify the employee of Live Nation (in labeled fluorescent vests). We’re here to help you!

Czy na terenie imprezy będzie depozyt? / Will there be a deposit at the event?

rozwiń

Tak. Wszystko czego nie wolno wnieść na teren koncertu będzie można zostawić w specjalnie przygotowanym depozycie i odebrać po opuszczeniu imprezy. Koszt depozytu to 50 pln. Kwota depozytu nie podlega zwrotowi.

Will there be a deposit at the event?

Yes, everything that you can’t bring in to the event, you will be able to leave in deposit and take it back after the show. Deposit cost 50 PLN and it is not refundable.

Czy mogę wymienić swój bilet na lepsze miejsca, jeśli już dokonałem zakupu? / I have previously bought tickets but I would like to exchange them for better seats, is it possible?

rozwiń

Standardowo jeśli jest taka możliwość staramy się wymienić bilety w tej samej lub droższej kategorii cenowej. Niestety nie zawsze możemy to zagwarantować, dlatego każdorazowo w takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Eventim.

I have previously bought tickets but I would like to exchange them for better seats, is it possible?

Normally, if it is possible, we try to change tickets for the same or more expensive category. Unfortunately, we can not always guarantee this, so please contact Eventim.

Czy mogę samodzielnie wybrać miejsce siedzące? / Can I choose seats by myself?

rozwiń

Tak, możesz samodzielnie wybrać miejsca z mapy obiektu. By użyć tej metody zainstaluj bezpłatnie Javę na swoim komputerze ( http://www.java.com/pl/ ) i upewnij się, że Twoja przeglądarka nie ma zablokowanych wyskakujących okien, tzw. ‘pop-up’ów’.Kliknij na rysunek ‘Mapa obiektu’, wybierz interesujący Cię obszar – zobaczysz mapę szczegółową. Kolor miejsca na mapie odpowiada właściwej kategorii cenowej opisanej w legendzie. Kolor szary oznacza, iż miejsca są niedostępne. Po wybraniu miejsca zostaną one dodane do listy miejsc pod głównym oknem. Możesz usunąć miejsca z listy klikając krzyżyk. Kliknij ‘Dodaj bilety do koszyka’

 

Can I choose seats by myself?

Yes, you can choose seats on seating plan by yourself. To use this option, make sure you have JAVA installed on your computer. Click on ‘Seating Map’ and choose favorable area- you will see detailed map. Color of places on the map is related with certain price category described in the legend. Grey seats are not available. After choosing your seats, they will be added to your cart.

Jak działa przedsprzedaż? / What is presale?

rozwiń

Na niektóre koncerty, LiveNation.pl jest w stanie zaoferować przedsprzedaż biletów. Najczęściej, aby z niej skorzystać powinieneś zalogować/zarejestrować się na stronie LiveNation.pl
W przypadku dużych koncertów oferujemy eksluzywne przedsprzedaże nawet na miesiąc przed wprowadzeniem biletów do sprzedaży ogólnej!
Zarezerwowanie/zakupienie biletu w przedsprzedaży gwarantuje Ci najlepsze możliwe miejsca.
Pamiętaj! Przedsprzedaż gwarantuje Ci uprzywilejowane miejsce na koncercie, jednak nie jesteśmy w stanie wysłać do Ciebie biletu, zanim nie pojawi się on w ogólnodostępnej sprzedaży.

W przypadku przedsprzedaży okres oczekiwania na przesyłkę z biletami może się zatem wydłużyć!

What is presale?

At some concerts LiveNation.pl offers presale. Generally, to take this opportunity and buy tickets you should be signed up on LiveNation.pl. For large events we offer exclusive presale even a month before the general sale. Booking/purchasing ticket guarantees you the best seats.

Remember! Presale guarantees you privileged seats, but we are unable to send your tickets before they get to general sale. In case of presale, waiting period may be extended.

Jak wysyłane będą moje bilety i jakie są koszty przesyłki ? / How can I receive my tickets and how much does it costs?

rozwiń

W zależności od imprezy dostępne są następujące metody doręczenia:

– krajowy priorytetowy list polecony – 9 pln

– zagraniczny priorytetowy list polecony – 25 pln

– przesyłka kurierska krajowa – 19,90 pln

– przesyłka kurierska Europa – 130 pln

– przesyłka kurierska Świat – 180 pln

– odbiór w punkcie Eventim, Warszawa, Al. Jerozolimskie 25 – 0 pln

– odbiór przed imprezą – 0 pln

– bilet elektroniczny ( jeśli jest dostępny dla danej imprezy) – 0 pln

Dla wybranych imprez dostępna jest opcja wydrukowania biletu elektronicznego w domu, na zwykłej drukarce. Po prawidłowym dokonaniu płatności możesz od razu wydrukować swoje bilety lub możesz w dowolnym momencie sprawdzić swoje zamówienie i wydrukować bilety w sekcji Moje Konto/ Moje Zamówienia.

How can I receive my tickets and how much does it costs?

You have the possibility to choose from the following delivery/pick up methods:

– International registered letter  – 25 PLN

– Courier delivery Europe 130 PLN

– Courier delivery – World 180 PLN

– personal pick-up at Eventim Center Warsaw, Al. Jerozolimskie 25 – 0 PLN

– pick-up at the venue/evening box office – 0 pln

– electronic print@home ticket – 0 pln

Jak mogę zapłacić za bilet na stronie internetowej? / How can I pay for tickets on website?

rozwiń

Pełna instrukcja obsługi sklepu internetowego punkt po punkcie znajduje się na naszej stronie internetowej, na dole strony w zakładce “Jak kupić bilet” http://www.livenation.pl/buywithconfidence Dostępna jest płatność kartą kredytową (VISA, Mastercard) oraz przelewy online poprzez system płatności Dotpay. Obecnie dostepne przelewy to: mBank, Multibank, Płace z Inteligo, Przelew24 (BZWBK), Pekao24, Millennium Bank, Kredyt Bank, Lukas Bank, iPKO (PKO BP), Invest Bank, BGZ).
Po dokonaniu rezerwacji, zobaczysz duży przycisk z logo “dotpay” na górze strony z potwierdzeniem. Kliknij ten przycisk i sfinalizuj płatność na stronie Dotpay natychmiast, ponieważ link do płatności zniknie po wyjściu ze strony.
Jeśli płatność nie zostanie wykonana od razu, Twoja rezerwacja wygaśnie, a bilety nie zostaną zamówione.

How can I pay for tickets on website?

If you live outside Poland, here’s guide to order tickets online for concerts in Poland: http://www.livenation.pl/buywithconfidence

(Click link above and change language to English)

Jak mogę sprawdzić status swojego zamówienia? / How can I check the status of my order?

rozwiń

Skontaktuj się z firmą Eventim, która w naszym imieniu zajmuje się obsługą sprzedaży internetowej. Telefon 022/590 69 15. Przygotuj numer zamówienia, który znajdziesz w mailu potwierdzającym zakup.

How can I check the status of my order?

Contact the Eventim office, which distribute our tickets online. Phone number +48 22 591 83 83. Please prepare your order number.

źródło Live Nation Polska

 

Masz więcej pytań? Dołącz do grupy dyskusyjnej:

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

ok, nie pokazuj tego więcej