Mylo Xyloto

 

 

“Hurts Like Heaven”

Written in graffiti on a bridge in a park

‘Do you ever get the feeling that you’re missing the mark?’
It’s so cold it’s so cold
It’s so cold it’s so cold
Written up in marker on a factory sign
‘I struggle with the feeling that my life isn’t mine’
It’s so cold it’s so cold
It’s so cold it’s so cold
See the arrow they shot
Trying to tear us apart
Take the fire from my belly and the beat from my heart
Still I won’t let go
Still I won’t let go

Of you- ooh ooh
Cos you do
Oh you use your heart as a weapon
And it hurts like heaven

On every street every car every surface a name
Tonight the streets are ours
And we’re writing and saying
Don’t let em take control
No we won’t let em take control
Yes I feel a little bit nervous
Yes I feel nervous and I cannot relax
How come they’re out to get us
How come they’re out when they don’t know the facts
So on a concrete canvas under cover of dark
On a concrete canvas I’ll go making my mark
Armed with a spraycan soul
I’ll be armed with a spraycan soul
And you ooh ooh
You ooh ooh
Cos you use your heart as a weapon
And it hurts like heaven

Woah oh oh oh, woah oh oh oh
Yeah it’s true
When you
Use your heart as a weapon
Then it hurts like heaven
And it hurts like heaven
Oh oh oh-oh

And it hurts like heaven
Oh oh oh oh oh oh oh

 

Aby zobaczyć tłumaczenie wybranego utworu kliknij na “+”

Napisano na graffiti na moście w parku
‘czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że poniosłeś porażkę?’
Jest tak chłodno, jest tak chłodno
Jest tak chłodno, jest tak chłodno

Zapisano markerem na fabrycznym znaku
‘walczę z uczuciem, że moje życie nie jest moje’
Jest tak chłodno, jest tak chłodno
Jest tak chłodno, jest tak chłodno

Zobacz strzałkę, w którą strzelają próbując nas rozdzielić
Ogień z mojego brzucha i bicie mojego serca
Wciąż nie chcę odejść
Wciąż nie chcę odejść

Ty
Ooohoh

Bo ty

Oh ty używasz swojego serca jak broni
A to rani jak niebo

Na każdej ulicy, aucie, powierzchni sią nazwy
I na ulicach wyłaniają się, chyba całkiem zwariuję
Nie pozwólmy im przejąć kontroli
Nie, nie pozwolimy im przejąć kontroli

Tak, czuję się trochę zdenerwowany
Tak, czuje się zdenerwowany i nie mogę się zrelaksować
W jaki sposób dostaną się do nas?
W jaki sposób dostaną się tu jeżeli nie znają faktów?

Więc na betonowym płótnie pod osłoną nocy
Na betonowym płótnie zrobię mój znak
Uzbrojony w spray – puszkę duszy
Będę uzbrojony w spray – puszkę duszy

Ty
Ooohoh

Oh ty
Ooohoh

Tak ty
Używasz swojego serca jak broni
A to rani jak niebo

woho-ooh
woho-ooh

To prawda
Kiedy ty
Używasz swego serca jako broni
To rani jak niebo

 

 

“Paradise”

When she was just a girl

She expected the world
But it flew away from her reach so
She ran away in her sleep
And dreamed of
Para-para-paradise, Para-para-paradise, Para-para-paradise
Every time she closed her eyes

When she was just a girl
She expected the world
But it flew away from her reach
And the bullets catch in her teeth
Life goes on, it gets so heavy
The wheel breaks the butterfly
Every tear a waterfall
In the night the stormy night she’ll close her eyes
In the night the stormy night away she’d fly

And dreams of
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh
She’d dream of
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

Lalalalalalalalalalala
And so lying underneath those stormy skies
She’d say, “oh, ohohohoh I know the sun must set to rise”

This could be
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

This could be
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

This could be
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

 

Kiedy była jeszcze dziewczynką,
Spodziewała się takiego świata.
Ale on wymknął się jej z rąk,
Więc uciekała się w sny.
Śniła o raju, raju, raju
Raju, raju, raju
Raju, raju, raju
Za każdym razem, gdy zamykała oczy

Kiedy była jeszcze dziewczynką,
Spodziewała się takiego świata.
Ale on wymknął się jej z rąk,
Więc musiała zaciskać zęby.
Życie się toczy i robi się coraz cięższe.
Koło miażdży motyla
Każda łza jest jak wodospad.
Tej nocy, tej burzliwej nocy, ona zamknęła oczy.
Tej nocy, tej burzliwej nocy, odpłynęła.

I śniła o raju, raju, raju
Raju, raju, raju
Raju, raju, raju
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh
I śniła o raju, raju, raju
Raju, raju, raju
Raju, raju, raju
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh

Lalalalalalalalalalala
Więc leżąc pod burzliwym niebem,
Powiedziała: “Wiem że słońce musi zajść, by znów wzejść”.

To może być
Raj, raj, raj
Raj, raj, raj
Raj, raj, raj
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh

To może być
Raj, raj, raj
Raj, raj, raj
Raj, raj, raj
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh

To może być
Raj, raj, raj
Raj, raj, raj
Raj, raj, raj
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-oh

 

 

“Charlie Brown”

Wooh, ooh ooh ooh

Stole a key
Took a car downtown where the lost boys meet
Took a car downtown and took what they offered me
To set me free
I saw the lights go down at the end of the scene
Saw the lights go down and standing in front of me

Poh ooh ooh

In my scarecrow dreams
When they smash my heart into smithereens
Be a bright red rose come bursting the concrete
Be a cartoon heart
Light a fire a fire a spark
Light a fire a flame in my heart
We’ll run wild
We’ll be glowing in the dark
Oooh ooh ooh
We’ll be glowing in the dark
A-woo-a-wooooo

All the boys, all the girls, all that matters in the world
All the boys, all the girls, all the madness that occurs
All the highs all the lows, as the room a-spinning goes
We’ll run riot, we’ll be glowing in the dark

Ooooh, ooooh, ooooh
So we’ll soar
Luminous and wired
We’ll be glowing in the dark

 

Ukradłem klucz,
Zabrałem samochód do centrum miasta, gdzie zatraceni chłopcy spotykają się
Zabrałem samochód do centrum miasta, wziąłem to, co mi zaoferowali
Żeby puścili mnie wolno

Widziałem jak gasną światła, na końcu sceny
Widziałam jak gasną światła, a oni stali naprzeciw mnie

W moich nieprawdziwych, strasznych snach
Kiedy oni rozbijają moje serce na drobne kawałki
Być świecącą, czerwoną różą, która rosnąc, rozsadzi beton
Być narysowanym sercem

Rozpalić ogień, rozpalić iskrę,
Rozpalić ogień, żar w moim sercu,

My będziemy dziko biec,
My będziemy błyszczeć się w ciemności
Ooo, ooo, ooo
Błyszczeć się w ciemności
A woo a wooooo

Wszyscy chłopcy, wszystkie dziewczyny
Całe szaleństwo na świecie
Wszyscy chłopcy, wszystkie dziewczyny
Całe szaleństwo, które się pojawia
Wszystkie wzloty, wszystkie upadki
Jak wirujący pokój
Będziemy dziko biec
My zaczniemy błyszczeć się w ciemności

Ooo, ooo, ooo
Także wzniesiemy się
Świetlni i podekscytowani
My będziemy błyszczeć się w ciemności

 

 

“Us Against The World”

Oh morning come bursting the clouds amen

Lift off this blindfold let me see again
Bring back the water let your ships roll in
In my heart she left a hole

The tightrope that I’m walking just sways and ties
The devil as he’s talking with those angel’s eyes
And I just want to be there when the lightening strikes
And the saints go marching in

And sing
Slow it down
Through chaos as it swirls
It’s us against the world

Like a river to a raindrop I lost a friend
My drunken hazard daniel in a lion’s den
And tonight I know it all has to begin again
So whatever you do, don’t let go

And if we could float away
Fly up to the surface and just start again
Lift off before trouble just erodes us in the rain
Just erodes us in the rain
Just erodes us and see roses in the rain saying

Slow it down
Through chaos as it swirls
It’s us against the world

Through chaos as it swirls
It’s us against the world

 

Oh poranek nadszedł, chmury pękają.
Zdejmij tą przepaskę z oczu, pozwól mi znowu zobaczyć
I przynieś z powrotem wodę, pozwól swoim statkom pływać
W mym sercu [ona] pozostawiła dziurę

Lina po której chodzę po prostu chwieje się i plącze
Diabeł gdy rozmawia z tymi anielskimi oczyma
I po prostu chcę tu być gdy uderzy światłość
A święci zaczną maszerować

I śpiewać
Zwolnij
Poprzez wirujący chaos
Tylko my przeciw światu

Jak rzeka w kroplach deszczu, straciłem przyjaciela
Pijany daniel w jaskini lwa
I wiem, że dzisiejszej nocy wszystko zacznie się od nowa
Więc cokolwiek robisz, nie odpuszczaj

I jeśli moglibyśmy odpłynąć w dal
Pofrunąć w przestworza i po prostu zacząć na nowo
Zacząć zanim kłopoty ściągną nas na ziemię
Ściągną nas na ziemię
Ściągną nas na ziemie i zobaczymy róże mówiące w deszczu

Zwolnij
Poprzez wirujący chaos
Tylko my przeciw światu

Poprzez wirujący chaos
Tylko my przeciw światu

 

 

“Every Teardrop Is A Waterfall”

I turn the music up, I got my records on
I shut the world outside until the lights come on
Maybe the streets alight, maybe the trees are gone
I feel my heart start beating to my favourite song

And all the kids they dance, all the kids all night
Until Monday morning feels another life
I turn the music up
I’m on a roll this time
And heaven is in sight

I turn the music up, I got my records on
From underneath the rubble sing a rebel song
Don’t want to see another generation drop
I’d rather be a comma than a full stop

Maybe I’m in the black, maybe I’m on my knees
Maybe I’m in the gap between the two trapezes
But my heart is beating and my pulses start
Cathedrals in my heart

And we saw oh this light I swear you, emerge blinking into
To tell me it’s alright
As we soar walls, every siren is a symphony
And every tear’s a waterfall
Is a waterfall
Oh
Is a waterfall
Oh oh oh
Is a is a waterfall
Every tear
Is a waterfall
Oh oh oh

So you can hurt, hurt me bad
But still I’ll raise the flag

Oh
It was a wa wa wa wa wa-aterfall
A wa wa wa wa wa-aterfall

Every tear
Every tear
Every teardrop is a waterfall

Every tear
Every tear
Every teardrop is a waterfall

 

Podkręcam muzykę, włączyłem moje nagranie
Zamykam świat na zewnątrz, dopóki światła nie nadejdą
Może ulice rozbłysną, może drzewa znikną
Czuje jak moje serce zaczyna bić do mojej ulubionej piosenki

I wszystkie dzieci one tańczą, wszystkie dzieci całą noc
Dopóki poniedziałkowy ranek nie stanie się innym życiem
Podkręcam muzykę
Tym razem mam szczęście
a niebo jest w zasięgu wzroku

Podkręcam muzykę, włączyłem moją płytę
Spod gruzu zaśpiewaj buntowniczą piosenkę
Nie chce zobaczyć kolejnego upadku pokolenia
Wolałbym być raczej przecinkiem niż kropką

Może jestem w czerni, może jestem na kolanach
Może w dziurze pomiędzy dwoma trapezami
Ale moje serce bije i mój puls rozpoczyna
Katedry w moim sercu

I widzieliśmy to światło, przysięgam ci, pojawia się migoczące
żeby powiedzieć mi, że jest dobrze
Jak wznosiliśmy mury, każda syrena jest symfonią

I każda łza jest wodospadem
Jest wodospadem
oh
Jest wodospadem
oh oh oh
Jest, jest wodospadem
każda łza
jest wodospadem
oh oh oh

Więc możesz zranić, zranić mnie mocno
ale wciąż będę wznosić flagę

To był wodospad
każda łza
każda łza
każda łza jest wodospadem

 

 

“Major Minus”

They got one eye watching you

One eye on what you do
So be careful who it is you’re talking to
They got one eye watching you
One eye on what you do
So be careful what it is you’re trying to do
And be careful when you’re walking into view
Just be careful when you’re walking into view

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Got one eye on the road and one on you
Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Got one eye on the road and one on

They got one eye watching you
One eye on what you do
So be careful ‘cos nothing they say is true
No don’t believe a word
It’s just us against the world
And we just got to turn up to be heard
Hear the crocodiles ticking round the world
Hear those crocodiles ticking, they go ticking round the world

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Got one eye on the road and one on you
Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Got one eye on the road and
You could hear them climbing the stairs
Got my right side fighting while my left hides under the chairs

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Got one eye on the road and one on you
Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Got one eye on the road and one on you

 

Oni mają na ciebie oko
Oko na to co robisz
Więc uważaj kim jest ten z którym rozmawiasz
Oni mają na ciebie oko
Oko na to co robisz
Więc uważaj, co próbujesz zrobić
Więc uważaj kiedy wkraczasz w ich pole widzenia
Po prostu uważaj kiedy wkraczasz w ich pole widzenia

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Mają oko na drogę i oko na ciebie
Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Mają oko na drogę i oko na…

Oni mają na ciebie oko
Oko na to co robisz
Zatem uważaj, bo nic co mówią nie jest prawdą
Nie, nie wierz ani jednemu słowu
To tylko my przeciw światu
I właśnie pojawiliśmy się by nas usłyszano
Usłysz krokodyle tykające dookoła świata
Usłysz tykające krokodyle, one tykają dookoła świata

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Mają oko na drogę i oko na ciebie
Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Mają jedno oko na drogę i jedno na…
Słyszysz jak wspinają się w górę schodów
Moja prawa strona walczy, gdy lewa chowa się pod schodami

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Mają oko na drogę i oko na ciebie
Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh oooh
Mają oko na drogę i oko na ciebie

 

 

“U.F.O.”

Lord I don’t know which way I am going

Which way the river’s going to flow
It just seems that upstream I keep rowing
Still got such a long way to go
Still got such a long way to go

And that light hits your eyes
I know I swear we’ll find somewhere
The streets are paved with gold

Bullets fly split the sky
But that’s alright sometimes sunlight comes streaming through the holes

Ohohoh

 

Panie, nie wiem jaką drogą idę
Którą rzeką będę płynąć
Wydaje się pod prąd, ciąglę wiosłuję
Ciągle mam długą drogę do przebycia
Ciągle mam długą drogę do przebycia

Tamto światło uderza w twoje oczy
Wiem, przysięgam,
Znajdziemy gdzieś ulice zrobione ze złota
Pociski lecą rozrywając niebo,
Ale wszystko jest w porządku, czasami promienie słońca przepływają przez dziury

 

 

“Princess Of China”

Once upon a time somebody ran

Somebody ran away saying ‘fast as I can
I got to go, I got to go’
Once upon a time we fell apart
You’re holding in your hands the two halves of my heart
Oh oh oh, ohohohoh

Oh ohohohoh, ohohohohoh, ohohohoh, oh

Once upon a time we burned bright
Now all we ever seem to do is fight
On and on, and on and on and on
Once upon a time on the same side
Once upon a time on the same side in the same game
Now why d’you have to go
Have to go and throw water on my flame?
I could have been a princess, you’d be a king
Could have had a castle and worn a ring

I could have been a princess, you’d be a king
Could have had a castle and worn a ring
But no o o o oh you let me go o o o oh
You stole my star
La, lalala lalalala, lalalalalalala, lalalalalalala,
You stole my star
La, lalala lalalala

‘Cos you really hurt me, no you really hurt me
‘Cos you really hurt me, no you really hurt me
‘Cos you really hurt me, oh-oh you really hurt me
‘Cos you really hurt me, oh-oh you really hurt me

 

Ohhh…

Pewnego razu ktoś biegł
Ktoś biegł, mówiąc “najszybciej jak mogę
muszę iść, muszę iść”
Pewnego razu rozpadliśmy się
Trzymasz w swoich rękach dwie połówki mego serca
Ohhhh, Ohhhhh!

Ohhhhh….

Pewnego razu płonęliśmy mocno
I wydaje się, że możemy ze sobą jedynie walczyć
Dalej i dalej… i dalej i dalej i dalej
Pewnego razu byliśmy po tej samej stronie
Pewnego razu byliśmy po tej samej stronie w tej samej grze
I dlaczego musisz odejść i zostawić to wszystko na pastwę losu?

Mogłam być księżniczką, Ty byłbyś królem
Mogliśmy mieć zamek, a ja nosiłabym pierścionek
Ale nie, pozwoliłeś mi odejść!
Mogłam być księżniczką, Ty byłbyś królem
Mogliśmy mieć zamek, a ja nosiłabym pierścionek
Ale nie, pozwoliłeś mi odejść!

Ukradłeś moją gwiazdę
La, la, la, la, la, la, la
Ukradłeś moją gwiazdę la la la la la la

Dlatego, że naprawdę mnie ranisz
Nie, to ty naprawdę mnie ranisz
Dlatego, że naprawdę mnie ranisz
Nie, to ty naprawdę mnie ranisz
Dlatego, że naprawdę mnie ranisz
Nie, to ty naprawdę mnie ranisz
Dlatego, że naprawdę mnie ranisz
Nie, to ty naprawdę mnie ranisz

 

 

“Up In Flames”

So it’s over

This time I know it’s gone
Saltwater
Tasted it too long

I only know I’m wrong
Now I know it’s gone

Up in flames
Up in flames
Up in flames
We have slowly gone

So it’s over
This time you’re flying on
This time I know no song
Can stop its lonely burn
Can stop it slowly going

Up in flames
Up in flames
Up in flames
We have slowly gone

Up in flames
Up in flames
Up in flames
We have slowly gone
We have slowly gone

Can’t we pour some water on?

 

więc to koniec
tym razem wiem, że to koniec
słona woda
smakowana zbyt długo

wiem tylko, że jestem w błędzie
teraz wiem, że to koniec

w płomieniach
w płomieniach
w płomieniach
powoli odchodzimy

a więc to koniec
tym razem odlatujesz
tym razem nie znam żadnej piosenki

nie mogę tego zatrzymać, to powoli płonie
nie mogę tego zatrzymać, to powoli odchodzi

w płomieniach
w płomieniach
w płomieniach
powoli odchodzimy

w płomieniach
w płomieniach
w płomieniach
powoli odchodzimy
powoli odchodzimy

Możemy polać trochę wody?

 

 

“Don’t Let It Break Your Heart”

And if I lost the map

If I lost it all
Or fell into the trap
Then she’d call
‘When you’re tired of racing
And you find you never left the start
Come on baby
Don’t let it break your heart’

Though heavily we bled
Still on we crawl
Try to catch a cannonball
And a slowly burning tide
Through my veins is flowing
From my shipwreck I heard her call

She said ‘When you’re tired of aiming your arrows
Still you never hit the mark
Even in your rains and shadows
Still we’re never going to part
Come on baby
Don’t let it break your heart
Oh oh oh oh oh
Don’t let it break your heart
Oh oh oh oh oh
Don’t let it break your heart

Don’t let it break your heart’

 

I
Jeśli zgubiłem mapę
Jeśli straciłem to wszystko
albo wpadłem w pułapkę
Wtedy ona zawoła

Kiedy jesteś zmęczony gonitwami
i zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie tak naprawdę nie opuściłeś startu
Daj spokój kochanie, nie pozwól, żeby to złamało twoje serce

Niezależnie od tego jak ciężko, my krwawiliśmy
Wciąż w ruchu, czołgamy się
Próbuje złapać kule armatnią
I wolno palący się przypływ

Oooh
Przepływają przez moje żyły
Z mojego rozbitego statku usłyszałem jej wezwanie

Powiedziała:”Kiedy jesteś zmęczony mierzeniem strzałami,
Wciąż nigdy nie trafiasz w punkt
Nawet w twoich deszczach i cieniach
Wciąż, nie mam zamiaru nigdy się rozdzielić
Daj spokój kochanie
Nie pozwól, żeby to złamało twoje serce
Oh oh oh oh oh
Nie pozwól, żeby to złamało twoje serce
Oh oh oh oh oh
Nie pozwól, żeby to złamało twoje serce
Wooohhooooh

Nie pozwól, żeby to złamało twoje serce

 

 

“Up With The Birds”

The birds they sang, break of day

‘Start again’ I hear them say
It’s so hard to just walk away

The birds they sang, all a choir
‘Start again’, a little higher
It’s a spark in a sea of grey

The sky is blue, dream that lie ’til it’s true
Then taking back the punch I threw
My arms turn wings oh those clumsy things
Send me up to that wonderful world
And then I’m up with the birds

Send me up to that wonderful world
And then I’m up with the birds

Might have to go where they don’t know my name
Float all over the world just to see her again
But I won’t show or feel any pain
Even though all my armour might rust in the rain
A simple plot, but I know one day
Good things are coming our way
A simple plot, but I know one day
Good things are coming our way
Oh yeah!

 

Ptaki śpiewały o świcie
“Zacznij znów”, słyszę je mówiące,
To takie trudne po prostu odejść

Ptaki śpiewały chórem
“Zacznij znów” – nieco wyżej*
To iskra w morzu szarości

Niebo jest niebieskie, marz o tym kłamstwie, aż się ziści
I przyjmij ciosy jakie ci zadałem
Moje ramię poruszyło tym niezdarnym skrzydłem
Wyślij mnie do tego pięknego świata
I wzniosę się w górę razem z ptakami

Wyślij mnie do tego pięknego świata
I wzniosę się w górę razem z ptakami

Muszę odejść tam, gdzie nie znają mego imienia
Opłynąć cały świat, by po prostu znów ją zobaczyć,
Ale nie okażę i nie odczuję żadnego bólu
Nawet jeśli cały mój pancerz zardzewieje w deszczu
Prosty plan, ale wiem, że pewnego dnia
Dobre rzeczy przyjdą w naszym kierunku
O tak!

*Wyżej – w sensie śpiewać wyżej (wyższymi dźwiękami), a nie – “zacząć wyżej”.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

ok, nie pokazuj tego więcej